A Hajnal István Kör 2014. évi konferenciája

A vidéki élet és a vidéki társadalom Magyarországon

Konferencia-felhívás a Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület

2014. évi konferenciájára

Eger, 2014. augusztus 28–30.

 

A társadalom térbelisége, ennek a sajátosságai, jellemzői hosszabb ideje foglalkoztatják társadalomtudományok művelőit. Magyarországon ezeket a kérdéseket elsősorban a társadalomföldrajz, a néprajz és a szociológia elemezte, a történeti megközelítések ritkábbak és viszonylag szűk körűek voltak. Konferenciánk a vidékiség és a térbeliség középpontba állításával a témakör történeti kutatásának támogatása mellett az interdiszciplináris elemzéseknek is teret kíván biztosítani.

Tóth Árpád: Önszervező polgárok

Az 1848-as polgári forradalmat megelőző évtizedekben a születőben lévő első magyar nagyváros, Pest addig nem ismert lehetőséget teremtett a társadalmi keveredésre, nemesek és polgárok együttműködésére. Az egyesületek nyugat‑európai városokból átvett szervezeti formája termékeny talajra talált a páratlan sebességgel növekvő városban. Ez részben annak köszönhető, hogy a szervezkedő városlakók által kitűzött célok – a szegénykérdés kezelése, az igényes, kulturált szórakozás intézményeinek megteremtése, a korszerű műveltség terjesztése vagy a gazdasági fejlődés elősegítése – fontos és reális feladatnak látszottak, és hogy megvalósításukhoz elegendő akarat és anyagi erő gyűlt össze; részben viszont a társadalmi korlátok tiltó erejének gyengülésével magyarázható.

Oldalak