Állásfoglalás az ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékének felszámolásáról

Nyomtatóbarát változatKüldés e-mailbenPDF változat

Megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy az ELTE BTK Történeti Intézete 2018. szeptember 13-i tanácsülésén határozatot fogadott el arról, hogy takarékossági kényszerhelyzetre hivatkozva, más szervezeti átalakítások között, beolvasztással megszünteti az ország egyetlen Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékét. Egy Intézet szervezeti struktúrája természetesen egyetemi belügy, ám aligha mi fogjuk az autonómiát csorbítani, ha nem megyünk el szó nélkül sem az átszervezés iránya, sem a végrehajtás módja mellett.
A Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék a rendszerváltozás forgatagában született úgy, hogy törekvéseiben, személyi összetételében sok ponton kapcsolódott a Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesülethez, s így ezek működésük során egymást segítették és erősítették. A Kör első elnöke és alelnöke, Bácskai Vera és Benda Gyula egyben a Tanszék alapítói is voltak, s a Tanszék és a Kör mindig együttesen munkálkodott azon, hogy a magyar historiográfiában elnyerjék helyüket és súlyukat a 20. század végi nemzetközi történettudomány sokszínű, differenciált szakmai törekvései, módszertani megközelítései. Ebből a szempontból mindenképpen aggodalomra ad okot, hogy a magát reformnak nevező intézkedéssor egy hagyományos látószög jegyében visszafordítani próbálja a jelenlegi intézményi keretek között az elmúlt évtizedek során kimunkált, a kínálatot sokszínűvé tevő, azt gazdagító szakmai újításokat (történeti antropológia, történeti demográfia, mikrotörténelem, pszichohistória, prozopográfia, oral history stb.). A magyarországi társadalomtörténet-írás számos, nemzetközi mércével is jelentősnek számító teljesítménye ehhez a tanszékhez kötődött. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület szellemi bázisát is nagy mértékben az itt dolgozó oktatók és az itt tanuló hallgatók adták. Az sem szolgál megnyugtatásunkra, hogy az átszervezést lehetetlenül rövid idő alatt, a nyilvánosság kizárásával, szűk körű személyi egyeztetéseken keresztül, rossz idők szellemét és gyakorlatát idéző központi vezérléssel készítették elő és vitték keresztül. Az érintetteknek, a tanszékek munkatársainak a véleménye, egyetértése, a tényleges konszenzus kialakítása nem fért bele a tárgyalási stratégiába, s úgy néz ki, hogy a mostani légkörben többségük számára már csak az intézkedésbe való utólagos beletörődés lehetősége marad.
A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület, mint szakmai érdekképviseleti szervezet nem tartja sem előre mutatónak, sem elfogadhatónak az intézményi szerkezet átalakításának ilyenfajta irányát és gyakorlatát.

A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület Választmánya

2018. szeptember 20.