Az agrárpiac rehabilitálása Magyarországon 1956 után

Nyomtatóbarát változatKüldés e-mailbenPDF változat

Varga Zsuzsanna (ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék)

Az 1940-es évek végén Magyarországon is napirendre került a mezőgazdaság szovjetizálásának programja. Az MDP nemcsak a kollektív nagyüzemek létrehozását tűzte ki célul, hanem ezzel párhuzamosan a piaci és árutermelési viszonyok korlátozását, felszámolását is. Az agrárpiac korlátozása érdekében nagymértékben támaszkodott a kommunista párt a hadigazdaságból örökölt intézményre, az agrártermékek kötelező beszolgáltatásának intézményére. Közismert, hogy ennek eltörlésére az 1956-os forradalom idején került sor, s visszavonását a Kádár-kormány sem merte felvállalni. A tervezett előadás arra vállalkozik, hogy megvizsgálja miként reagáltak az agrárium különböző szereplői, részint az agrárirányítás párt- és állami szervei, részint a különböző gazdasági szereplők erre a nagyhorderejű intézkedésre, amelyre a szocialista országok közül elsőként Magyarországon került sor. A begyűjtési rendszer eltörlését több szempontból elemezték már, de olyan hatásvizsgálat, amely egy hosszabb időkeretbe illesztve tárgyalja a kérdést, még nem készült el. Az 1960-as évek folyamatainak elemzése lehetőséget teremt arra, hogy rekonstruáljuk: a piaccal kapcsolatban az agráriumban felhalmozódott tapasztaltok hogyan hasznosultak a gazdaságirányítási reform előkészítése során.