Megjelent a Rendi Társadalom - Polgári Társadalom könyvsorozat 30. kötete

Nyomtatóbarát változatKüldés e-mailbenPDF változat

Megjelent a HIK "Rendi társadalom - Polgári társadalom" című könyvsorozatának 30. "Mozgás és átalakulás című kötete. A 25 szerző, migráció és mobilitás kérdésköreit elemző tanulmányát tartalmazó kötet a szentendrei konferencián kerül forgalomba, a szerzők is ott vehetik át saját példányukat. A korábbi átvétel Kiss Zsuzsival a HIK titkárával történő egyeztetés után lehetséges.

Tartalomjegyzék

Faragó Tamás: Az 1851–1910 közötti időszak vándorlástörténetének újragondolása, különös tekintettel a nemzetközi vándormozgalmakra ........................................................9 HÁBORÚS MENEKÜLTEK Borbély Tamás: „… gácsországi földönfutók Győrben” Győr és a galíciai menekültek az első világháború idején .......................................................................................................49 Godzsák Attila: Búcsú Jolsvától – Egy tanárnő menekülése Magyarországról Magyarországra ........................................................................................................................60 Molnár Dániel Márton: Menekülthullám a Temesközben 1552-ben .................................68 Suslik Ádám: Galíciai és bukovinai menekültek az északkeleti vármegyék hadműveleti területein 1914–1915 között ....................................................................................................82 CSALÁDTÖRTÉNET ÉS MOBILITÁS Bódán Zsolt: Emelkedés és süllyedés – Társadalmi mobilitás és értékrend egy gyulai polgárcsalád három generációjának példáján a 19–20. században ....................................97 Németh Krisztina: Széttartó párhuzamok: társadalmi és történeti analógiák az egykori házicselédek és a mai házi ápolók pozíciója között ...........................................................111 Szemethy Tamás: Görög kereskedők beilleszkedési nehézségei a 18. századi Magyarországon ....................................................................................................................125 Tamás Máté: Zsidó zsellérből katolikus nemes, avagy a Lackenbacherek három nemzedéke ..............................................................................................................................138 KIVÁNDORLÁS Kovács Eszter: Sokadik generációs amerikai magyar fiatalok identitása és Magyarország-képe ...........................................................................................................161 Lukács Anikó: „Neki csak a bőre van itt” A Padányi Gulyás család levelei a németországi emigrációból, 1946–1949 ..........................................................................179 Paár Ádám: „Soha többé nem vagyunk németek; amerikaiak vagyunk.” Hazafias asszimiláció és nativizmus az Egyesült Államokban ........................................................196 Tamás Ágnes: „Egy új népvándorlás folyik a tenger hátán” A kivándorlás reprezentációi élclapokban és a Pesti Naplóban (1901–1905) .........................................211 SZERKEZETI ÁTALAKULÁS ÉS MOBILITÁS Hudi József: A 18–19. századi magyarországi falusi elemi népiskolák hatása a társadalmi mobilitásra (Esettanulmány) .........................................................................229 Tőtős Áron: Mozgás és átalakulás Nagyvárad társadalmának foglalkozási rétegződésében .......................................................................................................................241 Bagdi Róbert – Demeter Gábor: A sátoraljaújhelyi társadalom mobilitásának, differenciáltságának és térszerveződésének vizsgálata 1870-ben ....................................277 Oláh Sándor: A pénzkeresettől az életformaváltásig – A munkavándorlás székelyföldi modelljei a 20. században .....................................................................................................307 MODERNKORI VÁNDORMOZGALMAK Nagy Péter: Honnan jöttek a képzett munkások? Migrációs irányok és a bevándorlók társadalmi jellemzői az ózdi és a nádasdi gyári társadalomban a 19. század második felében ...............................................................................................333 Várkonyi-Nickel Réka: Gyárak völgye – gyárak népe: Salgótarján társadalma a 19. századi iparosítás tükrében ................................................................................................................345 ELVÁNDORLÁS ÉS BETELEPÜLÉS Gulyás László Szabolcs: A középkori jobbágyi migráció mint kutatási téma: források, módszertan, lehetőségek .......................................................................................................363 Fábián Borbála: A bajai zsidók mobilitása az egyesületek tükrében a 19. században ....379 Kujbusné Mecsei Éva: Kinek jó volt, kinek nem… A betelepülés hatásai a 18–19. századi Nyíregyházán ............................................................................................393 Magyarosi Ádám: Debrecen bűnözői társadalmának térbeli sajátosságai a két világháború között – egy tömegforrás felhasználásának kísérlete .........................406 Örsi Julianna: Törzsökösök és idegenek, betelepülők viszonyának alakulása alföldi példák alapján ............................................................................................................421 Szívós Erika: Migráció és társadalmi átalakulás: kivándorlás és elvándorlás egy budapesti városnegyedből 1945 után .................................................441 Table of contents ....................................................................................................................465 Abstracts ..............................................................................................................................468