Munkaerő-piac, foglalkoztatás, munkaadói és munkavállalói stratégiák Ózdon a XX. század közepén

Nyomtatóbarát változatKüldés e-mailbenPDF változat

Nagy Péter – Valuch Tibor (Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskola, PhD-hallgató // MTA TK PTI, DE BTK Szociológiai és Politikatudományi Intézet)

Előadásunkban levéltári források (gyári és községi iratok) valamint élettörténeti/családtörténeti interjúk alapján arra teszünk kísérletet, hogy áttekintsük az ózdi munkaerő-piac változásait a XX. század harmincas éveitől az 1960-as évekig, lehetőség szerint úgy, hogy alkalmat teremtsünk a két háború közötti és a szocialista korszakbeli helyi munkaerőpiac működésére, sajátosságaira.

Elemezzük a gyári foglalkoztatási stratégiát, ami alapvetően meghatározta a helyi munkaerő-piac működését, megvizsgáljuk az ún. fekete-könyveket, amiben a gyárból elbocsátott és oda ismételten fel nem vehető munkások neve és adatai szerepeltek, áttekintjük a helyhatósági intézkedéseket, amivel a helyi munkaerőpiacot és a foglalkoztatást szabályozták, különös tekintettel a munkaerőpiacról kiszorulókra. Ugyancsak fontos, elemezendő kérdés, honnan rekrutálódott a munkaerő-utánpótlás az egyes időszakokban - és ez mennyire volt célzott  gyárvezetés részéről, (pl. a toborzások), milyen migrációs gyakorlat volt jellemző?.Mindezt  élettörténeti/család interjúk munkavállalói, munkaerő-piaci, migrációs stratégiáinak elemzése és a munkaerő-piac térbeliségének analízise egészíti ki.