Vásári vonzáskörzetek és vásárövek a Vajdaságban

Nyomtatóbarát változatKüldés e-mailbenPDF változat

Silling Léda (Községközi Műemlékvédelmi Intézet Szabadka, ELTE BTK Európai Etnológia Ph.D-hallgató)

A szerbiai Vajdaság területén lévő vásárokról a levéltári források alapján kerek, jól érthető képet kapunk. Az ezredfordulóra a kép változott. A vásárok három funkciója: 1. a gazdasági, a kereskedelem, eladás-vásárlás, 2. a kapcsolatépítési – találkozás szakmabeliekkel, potenciális vásárlókkal, esetleg rokonokkal, ismerősökkel és 3. a szórakozás. Napjainkban ez utóbbi erősödik. A vásárok fesztivál jellege válik egyre hangsúlyosabbá. Az állatvásárok, az új és szigorú állategészségügyi törvény miatt, lassan elhalnak. A kirakodóvásárok felhígulnak a csempész- és műanyagáruk sokaságában.

A két világháború, majd a nemrégiben zajlott délszláv háborús események jócskán átszabták az országot, amelyben éltünk/élünk, vagy amiben maradtunk. Nemzetiségileg mindig vegyes volt ez a terület, ilyen szempontból nem történtek nagy változások. Az új határok megvonása jelentette itt a legnagyobb változást. Mivel ez többször is megtörtént, ezért a gazdaság, a kereskedelem, a vásározás is ennek következtében változott.

A szerbiai Vajdaság területén több régi vásáros központ elveszítette hajdani vonzáskörzetét, miközben az új körülmények között más vidékekről érkezik az áru és a vásárlóközönség az egykori Jugoszláviában a délszlávok (szerbek, horvátok, bosnyákok) által is látogatott vásárokra. A változó igényeknek megfelelően változnak a vásárok is. A vásárlás, a mezőgazdasági munkák előkészítése helyett a vásárra való látogatásnak egyre fontosabb célja az informálódás, a bámészkodás, a szórakozás.

A vásárokra látogatók igényei változtatták a vásárokra eladni vitt áru összetételét. Ennek következtében változott az árusok köre is. A vásárok vonzáskörzete jelentősen átalakult. A korábbi szűk és tiszta vásári vonzáskörzetek ma már az egész Vajdaságra, sőt Szerbia egyes részeire is kiterjednek. Ezeknek a változásoknak földrajzi, gazdasági, és társadalmi indokai is vannak.