Virtuális piac − A nyugat-magyarországi polgárok üzleti hálózata a 16. században

Nyomtatóbarát változatKüldés e-mailbenPDF változat

Tózsa-Rigó Attila (ME BTK, Történettudományi Intézet)

Az előadás elsősorban a pozsonyi és a nagyszombati polgárok üzleti kapcsolatrendszerére koncentrál a  16. század második két harmadában. Az előadás alapjául szolgáló elsődleges forrásbázis: a Pozsonyi Tiltáskönyv és a nagyszombati missilis-anyag. A Tiltáskönyv az északnyugat-magyarországi városoknak a nyugati, északnyugati, valamint keleti irányú kapcsolataihoz szolgált jelentős adalékkal. Az említett missilis-anyag kitűnő információs halmazt tartalmaz a magyarországi városok, valamint a morva, a cseh és a sziléziai polgárok kapcsolataihoz. A nyugati irányú kapcsolatokhoz nürnbergi, augsburgi, valamint 2011-ben kutatott bécsi (városi és kamarai) források elemzését végeztem el.

A kapcsolati hálózatok bemutatásával mintegy virtuális piacként körvonalazódik előttünk az említett városok vonzáskörzete, illetve más megközelítésből gazdasági kisugárzási térsége. A virtualitás elsősorban oly módon értendő, hogy a vizsgált forrásokban nem mindig a kereskedelmi kapcsolat tárgyiasult alapját képező áru, hanem az esetek nagy többségében inkább a korabeli hitelszféra kapcsolatrendszere tárul elénk.. Ennek vizsgálatához kiváló lehetőség adódik az üzleti hálózatok elemzése által. Általánosságban megállapítható, hogy valójában a társasági stratégiák kapcsolódási pontjai hozták létre azt a kontinentális üzleti hálózatot, amely szükséges volt az áruk forgalmazásához, és/vagy a hitelforgalom lebonyolításához.

Az elemzés segítségével pontosítható a nyugat-magyarországi polgároknak a nyugat-keleti kapcsolatrendszerben betöltött összekötő szerepe. Ezen belül a délnémet térség nyugati régiói, a dunai útvonalhoz kötődő osztrák városok, valamint Bécs mellett eddig kevéssé vizsgált térségek is, mint pl. a morva- és cseh régiók, valamint Szilézia is bekerülnek látókörünkbe. Végül a kereskedelmi ügyletek betekintést nyújtanak a teljes kelet-közép-európai gazdasági kapcsolatrendszer „virtuális piacába”.