A Hajnal István Kör 2011. évi konferenciája

Nyomtatóbarát változatKüldés e-mailbenPDF változat

Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája

Győr, 2011. szeptember 1-3.

Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME)
Apáczai Csere János Kar I. számú oktatási épület
(9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42.)

Szervezők: Győr Megyei Jogú Város Levéltára
Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület

 

Szeptember 2., péntek

9.00–9.20 megnyitó

9.20–10.00 plenáris előadás
Juliane Brandt: Felekezetiség és modern nemzet a 19. századi Magyarországon

 

Felekezetek és térbeliség

szekcióvezető: Hudi József

10.00–10.20 Mazsu János
A zsidók letelepedése Debrecenben 1840–1870/72

10.20–10.40 Papp Gábor György
A historizmus katolikus templomépítészete. Egy építészeti megoldás elterjedése a dualizmus-kori Magyarországon

10.40–11.00 Szakál Gyula
Győr történeti modellváltásai és kapcsolata a lakosság vallási és etnikai szerkezetével

11.00–11.20 vita

11.20–11.40 kávészünet

11.40–12.00 Halmos Károly
Felekezeti adók – regionális különbségek

12.00–12.20 Sárai Szabó Kata
A nők helye a református egyházi nyilvánosságban

12.20–12.40 Nagy Károly Zsolt
A „gyülekezeteiben élő egyház” modelljétől a hálózatos egyházmodellig. A lokalitás fogalmának változása a református egyházban

12.40–13.00 vita

 

Felekezeti csoportok demográfiai jellemzői

szekcióvezető: Kósa László

10.00–10.20 Tóth Árpád
Bezárkózás és nyitás. A pozsonyi német evangélikus közösség viszonya környezetéhez (1750–1850)

10.20–10.40 Schreck Csilla
Házasságok és háztartásciklusok Jabloncán a 19. század közepén

10.40–11.00 Őri Péter – Pakot Levente
Felekezeti demográfia vagy lokális demográfia: két 19. századi rurális közösség termékenységi mintái

11.00–11.20 vita

11.20–11.40 kávészünet

11.40–12.00 Kövér György
Bekeresztelkedők. Társadalomtörténeti adalékok arról, hányféle család származhat egy famíliából

12.00–12.20 Örsi Julianna
Az egyház nemzetiség megtartó ereje

12.20–12.40 Bartók Béla
Az egri evangélikusok társadalmi háttere a két világháború között

12.40–13.00 vita

13.00–14.00 ebéd (TéKá Étterem NYME)

 

 

Felekezeti kötődések és társadalmi helyzetek

szekcióvezető: Mohay Tamás

14.00–14.20 Kármán Gábor
A konfesszionalizáció hasznáról és káráról: egy paradigma margójára

14.20–14.40 Bariska István
Felekezetváltás forrástípusai a 16. századi Kőszegen

14.40–15.00 Kónya Péter
Evangélikusok Eperjesen a 17–19. században

15.00–15.20 Molnár Sándor Károly
A kegyesség művelődéstörténete a képzőművészet tükrében

15.20–15.50 vita

15.50–16.10 kávészünet

16.10–16.30 Hudi József
Rejtjelek dekódolása. Voyta Adolf pápai építész társadalmi kapcsolatai 1860–1893

16.30–16.50 Nagy Péter
A felekezetek szerepe a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. ózdi telephelyén a 20. század első felében

16.50–17.10 Apor Péter
1968 és katolikus aktivizmus Magyarországon

17.10–17.30 Mohay Tamás
Felekezeti nézőpont a hagyományteremtésben: nézőpontok a „hargitai csata” körül

17.30–18.00 vita

 

Kisebbségi csoportok – kisebbségi stratégiák

szekcióvezető: Welker Árpád

14.00–14.20 Tamás Ágnes
„Hogyan lehetne Magyarországon a zsidó kérdést a legpraktikusabban megoldani?!”

14.20–14.40 Bakó Béla
A modern antiszemitizmus mint kulturális kód

14.40–15.00 Paksy Zoltán
A Zala megyei zsidóság földrajzi elhelyezkedése, foglalkozási és iskolázottsági viszonyai a dualizmus korában

15.00–15.20 Béládi Olívia
Érintkezési pontok: a pesterzsébeti zsidó közösség a II. világháború előtt

15.20–15.50 vita

15.50–16.10 kávészünet

16.10–16.30 Horváth József
Végrendeleti adalékok a győri „rácok” 17–18. századi történetéhez

16.30–16.50 Láng Benedek
Miért titkosítana valaki egy keresztény imakönyvet?

16.50–17.10 Tóth Ágnes
A „Memorandum-ügy”. Német nemzeti mozgalom az evangélikus egyházon belül az 1940-es években

17.10–17.30 Mészáros Márta
Kisebbség a többségben. Egy kis protestáns egyházközség kialakulása és jelentősége anyakönyvei tükrében a római katolikus tengerben (Kiskunfélegyháza)

17.30–18.00 vita

18.00–19.30 a Hajnal István Kör éves közgyűlése (NYME)

20 órától fogadás a konferencia résztvevőinek (NYME)

 

Szeptember 3., szombat

 

Az oktatás és nevelés felekezeti dimenziói

szekcióvezető: Sasfi Csaba

 

9.00–9.20 Farkas Noémi Tünde
Közép-erdélyi halotti beszédek szerzői és azok életpályája a 18. század derekától a 19. századig

9.20–9.40 Keszei András
A felekezeti meghatározottság és a lehetőségek tere

9.40–10.00 Csik Tamás
A győri középfokú oktatás és a zsidóság a dualizmus időszakában

10.00–10.20 Halász Imre
A felekezeti oktatás sajátosságai a Bach-korszakban a soproni közigazgatási kerületben

10.20–10.50 vita

10.50–11.10 kávészünet

11.10–11.30 Csoma Zsigmond
Az „ojtogató” vidéki papok társadalmi-gazdasági jelentősége a 19. század utolsó harmadában

11.30–11.50 Vesztróczy Zsolt
Egyházi népoktatás, modernizáció, magyarosítás. A szlovák régió egyházi népoktatási rendszere a századforduló környékén a kormányzati törekvések és közoktatási statisztikák fényében

11.50–12.10 Simon Ervin
Az elemi népoktatás felekezeti jellegéből adódó konfliktusok Csetényben a 20. század első évtizedeiben

12.10–12.30 Hajtó Vera
Belga–Magyar Katolikus Gyermekakció 1923–27. Identitás és jótékonykodás

12.30–13.00 vita

 

Felekezeti csoportok: a „hatalom” és a hatalom gyakorlása a társadalomban

szekcióvezető: Juliane Brandt

 

9.00–9.20 Dobszay Tamás
Felekezetek, egyházak az alsófokú igazgatásban

9.20–9.40 Borbély Tamás
A városi kegyúri jog gyakorlása és politikai motivációi a dualizmus korában. Viták és a változó gyakorlat a törvényhatósági jogú városokban

9.40–10.00 Csekő Ernő
A felekezeti identitás változó szerepe és súlya a dualizmus-kori paraszti népesség politikai magatartásában (Tolna megye)

10.00–10.20 Szabó Dániel
Vallás és háborús lelkesedés 1914

10.20–10.50 vita

10.50–11.10 kávészünet

11.10–11.30Szécsényi Mihály
Virrasztó Koppány és társai. A Turáni Egyistenhívők és a hatalom az 1930-as évek második felében

11.30–11.50 Hámori Péter
Felekezetek, hatalom és társadalmi önszerveződés Észak-Erdélyben 1920–1940–1944

11.50–12.10 Havadi Gergő
Hétköznapi szórakozás vagy cionizmus? Jelentések a „Keddista” ifjúsági csoportosulásról, avagy zsidó és nem zsidó fiatalok egyes fővárosi szórakozóhelyek és vendéglők ellenőrzött tereiben, a hetvenes években

12.10–12.30 Fazekas Csaba
Se veled, se nélküled. Az egyházak és az 1989–90-es rendszerváltás

12.30–13.00 vita

13.00–14.00 ebéd (Pódium Étterem, Hotel Famulus)