A Hajnal István Kör 2012. évi konferenciája

Nyomtatóbarát változatKüldés e-mailbenPDF változat

Piacok a társadalomban és a történelemben. Debrecen, 2012. augusztus 23-25.

 

Augusztus 23. (csütörtök)

10.00-tól Regisztráció a konferencia helyszínén
Debreceni Egyetem, Főépület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
13.00–13.30 Megnyitó
A konferenciát megnyitja: Fábián István, a Debreceni Egyetem rektora
13.30–15.00 Plenáris előadások
13.30–14.00 Madarász Aladár: Eszmék és téveszmék a piacról
14.00–14.30 Halmos Károly: Vásár, piac, kereskedelem
14.30–15.00 Laki Mihály: Piacfejlődés a szocializmus után
15.00–15.30 Kávészünet
15.30–18.10 Szekciók
1. szekció Diskurzusok a piacról
Szekcióvezető: Madarász Aladár
15.30–15.50 Szabadi István: Méliusz a „kétféle áros népről”
15.50–16.10 Fónagy Zoltán: A lusta paraszt és a piacgazdaság. Hagyomány és modern konfliktusa a jobbágyfelszabadítás korában
16.10–16.30 Bódy Zsombor: Érvelés a „piac” fogalmára alapozva. Ütköző érvelésmódok elemzése az 1920-as évek magyarországi vámpolitikai vitái kapcsán
16.30–16.50 Paksy Zoltán: Szélsőjobboldali gazdasági elképzelések Magyarországon a két világháború között
16.50–17.10 Takács Erzsébet: A szingularitások piaca. Lucien Karpik szociológiai recepciója
17.10–17.50 Vita
2. szekció Piaci kultúra, piaci stratégia
Szekcióvezető: Pogány Ágnes
15.30–15.50 Pósán László: Áruminőség és vásárlóvédelem a Hanza-piacain
15.50–16.10 Szalisznyó Lilla: „Imhol a’ Jelentés”. A magyar irodalom propagálása a 19. századelső évtizedeiben
16.10–16.30 Püski Levente: Válság kicsiben – Földes község pénzügyi gazdálkodása az 1930-as években
16.30–16.50 Varga Zsuzsanna: Az agrárpiac rehabilitálása Magyarországon 1956 után
16.50–17.10 Ispán Ágota: Az alkudozás művészetétől a kulturált kereskedelemig
17.10–17.30 Dén-Nagy Ildikó – Király Gábor: CouchSurfing: Reciprocitás és bizalom egy online párosítási piacon
17.30–18.10 Vita
18.30–20.00 Vacsora

 

Augusztus 24. (péntek)

7.30–9.30 Reggeli
9.30–12.00 Szekciók
1. szekció A munkaerőpiac működése I. (vándorlás, képzés, foglalkoztatás)
Szekcióvezető: Halmos Károly
9.30–9.50 Makkai Béla: Székely és csángó kivándorlók, bukovinai székely idénymunkások a román munkaerőpiacon a 19–20. század fordulóján
9.50–10.10 Tóth-Matolcsi László: Migráció a munkaerőpiacon
10.10­10.30 Vita
10.30–10.50 Fekete Sándor: Felsőoktatás-piac és tehetséggondozás a Bologna-folyamat tükrében
10.50–11.10 Fónai Mihály: Egyetem és (munkaerő)piac?
11.10–11.30 Zaccaria Márton Leó: Esélyegyenlőség és munkaerőpiac
11.30–11.50 Vita
2. szekció A piac szereplői I. (személyek)
Szekcióvezető: Kaposi Zoltán
9.30–9.50 Tózsa-Rigó Attila: Virtuális piac − A nyugat-magyarországi polgárok üzleti hálózata a 16. században
9.50–10.10 Somorjai Szabolcs: Hitel, bizalom és közvetítők: hitelpiac a rendi Magyarországon
10.10–10.30 Kövér György: A pesti pénzváltók a 19. században
10.30–10.50 Papp Gábor György: Lehet-e sikeres egy pesti építész a debreceni városi építkezések piacán? – Gerster Kálmán és a debreceni városi tanács
10.50–11.10 Kuczi Tibor – Tóth Lilla: A piac szabályozási környezete – a kapcsolatok dinamikája
11.10–11.50 Vita
12.00–13.00 Ebéd
13.00–15.20 Szekciók
3. szekció A munkaerőpiac működése II. (helyi munkaerőpiacok)
Szekcióvezető: Halmos Károly
13.00–13.20 Szécsényi Mihály: Prostitúció és munkaerőpiac. Miskolci prostituáltak rekrutációja, 1899–1911
13.20–13.40 Nagy Péter – Valuch Tibor: Munkaerő-piac, foglalkoztatás, munkaadói és munkavállalói stratégiák Ózdon a 20. század közepén
13.40–14.00 Alabán Péter: Borsodi falvak, mint az ipari munkaerőpiac bázisai?
14.00–14.20 Szendrei Eszter: A munkaerőpiac működésének jellemzői egy Szolnok megyei településen
14.20–14.40 Sik Endre: Emberpiac a Moszkva-téren, 1995–2004
14.40–15.20 Vita
4. szekció A piac szereplői II. (vállalatok)
Szekcióvezető: Kaposi Zoltán
13.00–13.20 Hudi József: A pápai főiskolai nyomda üzletpolitikája a reformkorban
13.20–13.40 Klement Judit: Belső tartalékolás versus külső finanszírozás. A fővárosi  gőzmalmok piaci viselkedése a 19. század második felében
13.40–14.00 Lugosi András: Konstantinápoly Budapesten
14.00–14.20 Csóti Csaba: Az Alsó-dunántúli Mezőgazdasági Hitelszövetkezet  megalapításának korabeli értelmezése: diskurzus a nemzeti  pénzpiacról 1921–1924-ben
14.20–14.40 Szűts István Gergely: A Herendi Porcelángyár Rt. fővárosi üzletének mindennapjai egy irodai napló alapján, 1938–1939
14.40–15.20 Vita
15.20–15.50 Kávészünet
15.50–18.10 Szekció
5. szekció Piaci szerepek: piacra termelés, piaci fogyasztás
Szekcióvezető: Tomka Béla
15.50–16.10 Gulyás László Szabolcs: Vásáros mezővárosok, kereskedő mezővárosiak Északkelet-Magyarországon a középkor végén
16.10–16.30 Silling Léda: Vásári vonzáskörzetek és vásárövek a Vajdaságban
16.30–16.50 Papp Imre: Gabonafogyasztás és gabonaellátás Párizsban a 18. század végén
16.50–17.10 Halász Imre: Az idegenforgalmi piac kialakulása a Dunántúlon a 19. században
17.10–17.30 Kaposi Zoltán: Mezőváros – kereskedő város – ipari város. A piac szerepe a nagykanizsai gazdaság változásaiban (1780–1920)
17.30–18.10 Vita
18.10–18.30 Kávészünet
18.30–19.30 Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület éves közgyűlése
20.00-tól Fogadás

Augusztus 25. (szombat)

7.30–9.00 Reggeli
9.00–13.50 Szekciók
1. szekció A piac a térben (piacközpontok és piactér)
Szekcióvezető: Baics Gergely
9.00–9.20 Horváth Zita: Piacközpontok Zala megyében a 18. század második felében
9.20–9.40 Fleisz János: Nagyvárad piaci funkcióinak változásai a 19. és 20 században
9.40–10.00 Szélpál Lívia: 19. századi Szeged és Debrecen a korabeli piac térbeli helyzete  tükrében
10.00–10.20 Mazsu János: A piac térbeli alakzatai Debrecenben a 19. század első felében
10.20–11.00 Vita
11.00–11.30 Kávészünet
11.30–11.50 Nemes Zoltán: A sunioni agora társadalomtörténetéhez. Gondolatok egy Kr.e. 4.  századi felirat kapcsán
11.50–12.10 Balogh Judit: Piac tér és Piac utca: Székelyudvarhely térhasználatának és  társadalmi szerkezetének átalakulása a kora újkorban a piac hatásaival összefüggésben
12.10–12.30 Szilágyi Zsolt: A hajnali Suttogó – piac a két világháború közötti Kecskeméten
12.30–12.50 Szalai Boglárka: Közvetítő kisebbségek a Négy Tigris Piacon
12.50–13.30 Vita
2. szekció Speciális piacok és társadalmi hatásuk
Szekcióvezető: Kapás Judit
9.00–9.20 Bánkiné Molnár Erzsébet: A földforgalom fékezésének társadalmi következményei a Jászkun kerületben
9.20–9.40 Örsi Julianna: Jászkunsági értelmiségiek a „házassági piacon”
9.40–10.00 Tóth Árpád: Az evangélikus polgárság házassági piacának alakulása a Kelet-Felvidéken 1750 és 1850 között
10.00–10.20 Ugrai János: Az egyházi karrier tettenéréséről. Módszertani megfontolások a  19. század eleji Tiszáninneni Református Egyházkerület „munkapiacának” tagolására
10.20–11.00 Vita
11.00–11.30 Kávészünet
11.30–11.50 Völgyesi Orsolya: Kereslet és kínálat a rendi politikában. Kossuth Lajos Pest megyei követté választása 1847-ben
11.50–12.10 Magos Gergely: Patika panama
12.10–12.30 Baráth Katalin: Korszakkufárok - konferenciák és tematikus fogyasztás a történetírók piacán
12.30–12.50 Farkas Gyöngyi: Csempészet a magyar-csehszlovák határon az 1950-es években
12.50–13.10 Bezsenyi Tamás: Enyém, tied, miénk – a kádár-korszakbeli társadalmi munka és önérdekkövetés piacosítása
13.10–13.50 Vita
13.50–15.00 Ebéd