A Hajnal István Kör 2014. évi konferenciája

A vidéki élet és a vidéki társadalom Magyarországon

Konferencia-felhívás a Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület

2014. évi konferenciájára

Eger, 2014. augusztus 28–30.

 

A társadalom térbelisége, ennek a sajátosságai, jellemzői hosszabb ideje foglalkoztatják társadalomtudományok művelőit. Magyarországon ezeket a kérdéseket elsősorban a társadalomföldrajz, a néprajz és a szociológia elemezte, a történeti megközelítések ritkábbak és viszonylag szűk körűek voltak. Konferenciánk a vidékiség és a térbeliség középpontba állításával a témakör történeti kutatásának támogatása mellett az interdiszciplináris elemzéseknek is teret kíván biztosítani.

Tóth Árpád: Önszervező polgárok

Az 1848-as polgári forradalmat megelőző évtizedekben a születőben lévő első magyar nagyváros, Pest addig nem ismert lehetőséget teremtett a társadalmi keveredésre, nemesek és polgárok együttműködésére. Az egyesületek nyugat‑európai városokból átvett szervezeti formája termékeny talajra talált a páratlan sebességgel növekvő városban. Ez részben annak köszönhető, hogy a szervezkedő városlakók által kitűzött célok – a szegénykérdés kezelése, az igényes, kulturált szórakozás intézményeinek megteremtése, a korszerű műveltség terjesztése vagy a gazdasági fejlődés elősegítése – fontos és reális feladatnak látszottak, és hogy megvalósításukhoz elegendő akarat és anyagi erő gyűlt össze; részben viszont a társadalmi korlátok tiltó erejének gyengülésével magyarázható.

Rangos szakmai elismerés Tomka Bélának, a HIK alelnökének

A Routledge Kiadó közölte, hogy Tomka Béla A Social History of Twentieth-Century Europe című könyvét az egyesült államokbeli Choice: Current Reviews for Academic Libraries szemléző folyóirat beválasztotta 2013 kiemelkedő tudományos könyvei közé (“Outstanding Academic Titles of 2013”). Az elmúlt évben publikált, összesen mintegy 110 történeti témájú Routledge-könyv közül kettő nyerte el ezt a címet.

Műhelyvita a népesedési katasztrófákról

Meghívó

 

a Népességi katasztrófák Magyarország történetében

 címmel rendezett műhelyvitára

 

A Magyar Statisztikai Társaság (MSZT) Statisztikatörténeti, valamint Társadalomstatisztikai szakosztálya, a Fényes Elek Műhely (FEM), valamint a Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület közös műhelyvitát szervez, "Népességi katasztrófák Magyarország történetében" címmel.

 

Oldalak